مشارکت در اجرای همایش به عنوان حامی یا شرکت در نمایشگاه جانبی
1397-10-16
مشارکت در اجرای همایش به عنوان حامی یا شرکت در نمایشگاه جانبی

با سلام
شرکت های محترمی که درخواست مشارکت در اجرای همایش به عنوان حامی یا شرکت در نمایشگاه جانبی دارند، می توانند اطلاعات تکمیلی را از منوی راهنمای حمایت کنندگان سایت دریافت نمایند.